The White Swiss Shepherd Dog

Mrs. Agatha Burch (foto 2009 - Zwitserland)
Samenvatting Lobo White Burch wordt geboren op 5 maart 1966 (fokker: Mr en Mrs. Vancleave, Amerika) en in 1967 verhuist hij samen met de eigenaar Mrs. Agatha Burch naar Zwitsersland. In de jaren ‘70 en ‘80 komt de import vanuit Amerika en Canada op gang. In 1989 wordt de vereniging opgericht, de ‘Gesellschaft Weisse Schäferhunde Schweiz’ (GWS). In 1991 wordt deze vereniging opgenomen in de Zwitserse Kennel Club (SKG). In 1992 start de SKG (Schweizerische Kynologische Gesellschaft) met het officieel registreren van de WitteHerder in het Zwitserse stamboek. In 1993 opent de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland een Voorlopig Register om de honden te kunnen registreren. In 1998 wordt de Zwitserse rasstandaard internationaal (in Europa) aangenomen en deze wordt nu in bijna alle Europese landen gebruikt. Op 18 december 2002 wordt de Zwitserse Witte Herder Internationaal erkend door de FCI. Het betreft hier een voorlopige FCI erkenning. De definitieve erkenning van de Zwitserse Witte Herdershond vind plaats op 4 juli 2011.
Het is Zwitserland die de eerste Witte Herder terugbrengt naar Europa met Lobo White Burch, Lobo wordt geboren op 5 maart 1966 (fokker: Mr en Mrs. Vancleave, Amerika) en in 1967 verhuist hij samen met de eigenaar Mrs. Agatha Burch naar Zwitsersland. Lobo krijgt in totaal 20 nakomelingen uit 3 nesten samen met de uit Engeland geïmporteerde teef White Lilac of Blink Bonny.   De beginjaren negentig zijn moeilijk en rumoerig. De registratie van de honden wordt gedaan door de talloze verenigingen en laat hier en daar te wensen over. Overzicht is er nauwelijks en inzicht nog minder. In 1992 start de SKG (Schweizerische Kynologische Gesellschaft) met het officieel regi- streren van de Witte Herder in het Zwitserse stamboek.   In 1993 opent de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland een Voorlopig Register om de honden te kunnen registreren. De eerste stap naar erkenning is gezet. Ook in andere Europese landen begint men zich te organiseren om dit in eigen land te kunnen bewerkstelligen, maar het blijkt minder simpel dan het op het eerste gezicht lijkt. Wel begint er tussen de verschillende lan- den een goede communicatie te komen.   De Zwitserse rasstandaard is inmiddels aangepast en wordt ook in Nederland ingevoerd. Ook de fokreglementen worden van enkele aanpassingen voorzien.
Lobo White Burch
In 1989 wordt de vereniging opgericht, de ‘Gesellschaft Weisse Schäferhunde Schweiz’ (GWS). In 1991 wordt deze vereniging opgenomen in de Zwitserse Kennel Club (SKG). De honden worden sinds 1991 als nieuw ras in bijlage door de SKG geregistreerd in een speciaal register en worden tevens toegelaten op alle nationale shows en in alle takken van hondensport. Dit is de eerste stap op weg naar een erkenning door de Fédération Cynologique Internationale (FCI). De strenge fok- richtlijnen binnen de vereniging worden door de fokkers zonder meer geaccepteerd. Als enig land is er een verplichte keuring van de ellebogen; ook een verplichte von Willebrandt-bloedtest is in deze fokrichtlijnen opgenomen. Ook Zwitserland heeft twee verenigingen. Naast de GWS is er de VWS (‘Verein für Weisse Schäferhunde’). Deze vereniging is geen lid van de SKG, maar hanteert wel dezelfde standaard als de GWS; ook de fokreglementen van deze vereniging komen overeen met die van de GWS. De honden van beide verenigingen worden gebruikt in het fokprogramma.  
White Lilac of Blink Bonny (Engeland) met pups van Lobo White Burch. Uit dit nest komt Changrila’s Sweety Girl. Uit Kokes Mahalo (Denemarken) x Shangrila’s Sweety Girl wordt op 03-04 1980 Champion von Kron geboren in de kennel van Kurt Kron (Zwitserland),
In 1979 verkoopt Kurt Kron (Zwitserland) zijn Amerikaanse import teefje Rani von Finn aan Martin Faustman (Duitsland) die in 1980 ook de reu Champion von Kron in zijn bezit krijgt. Champion von Kron krijgt meerdere nakomelingen met Rani von Finn en daarnaast nog een ongekend aantal nako- melingen door heel Europa heen.   In 1998 wordt de Zwitserse rasstandaard internationaal (in Europa) aangenomen en deze wordt nu in bijna alle Europese landen gebruikt. Het is ook in Zwitserland waarin Jurg Schmidt – FCI keur- meester van onder andere de Hollandse Herder - als eerste officiële keurmeester in Europa voor Witte Herders wordt opgeleid en beëdigd. Op 15 Augustus 2001 wordt het verzoek tot erkenning ingediend bij de FCI. Op 2 oktober 2001 wordt er bekend gemaakt dat de applicatie, aangeboden aan het bestuur van de FCI door de Zwitserse GWS met als voorzitter Frau Gabi Frei-Dora, gezamen- lijk met de Oostenrijkse Dieter Mödl en de Duitse Birgit Stoll, is goedgekeurd. Het wachten is nu nog slechts op de algemene stemming in een eerstvolgende vergadering van de FCI om te komen tot een volledige erkenning als nieuw ras. Zwitserland zal dan als moederland van de Witte Herder gaan fungeren. Het ras krijgt een nieuwe naam: Zwitserse Witte Herdershond. Op 18 december 2002 wordt de Zwitserse Witte Herder Internationaal erkend door de FCI. Het be- treft hier een voorlopige FCI erkenning. De definitieve erkenning van de Zwitserse Witte Herders- hond vind plaats op 4 juli 2011. Ook in de rasstandaard zijn er enkele wijzigingen aangebracht. Ras- standaard Nr. 347 : 04/07/2011. De officiële naam van het ras is Berger Blanc Suisse. Vertalingen van deze naam: Weisser Schweizer Schaeferhund, White Swiss Shepherddog, Zwitserse Witte Herdershond.
Grondleggers van het ras in Europa Voor het verkrijgen van een FCI erkenning zijn er 8 bloedlijnen nodig. De Duitse fokker Birgit Stoll verzamelt deze 8 bloedlijnen met behulp van enkele andere fokkers uit verschillende landen. Het is uiteindelijk Zwitserland onder leiding van Gabi Frei-Dora die de bloedlijnen zal presenteren aan het bestuur van de FCI tijdens de “Assemble Generale” in Brussel. De honden van deze verkregen bloedlijnen vormen de grondleggers van het Zwitserse Witte Herderras in Europa.
De acht bloedlijnen:
Champion von Kron: (bloedlijn 1) en Rani von Finn. Deze kleinzoon van Lobo White Burch krijgt - voor die tijd - een ongekend aantal nakomelingen door heel Europa heen. Uit ieder nest gaan er wel enkele honden de fokkerij in. Tenminste 5 van de 8 FCI bloedlijnen zijn terug te voeren naar Lobo White Burch via deze hond.
Wayn Condor von Ronanke - Oostenrijk 1987 (bloedlijn 5) V: Shermans Wes-Greif M: Cindy von Ronanke (bloedlijn 2)
King Misty Of The First Choice Vader: Hoofprint Ocan - moeder: Hoofprint Utopia Fokker en eigenaar: Anja Timmermans In 1988 wordt King Misty geboren. Hij is de eerste langstokhaar in Nederland. Met zijn ruim 1500 nakomelingen door heel Europa heen, waarvan er vele de fokkerij in zijn gegaan, is hij één van de meest invloedrijke honden geweest van het huidige Zwitserse Witte Herder bestand.
Hoofprint OcanImport Canada 1987 (Bloedlijn 7) Vader: WGS CH. Chris’s Silver von Snowcloud Moeder: WGS CH. Hoof Print Itsa (OFA) Ocan is de vader van King Misty; hij sterft op zeer jonge leeftijd door een auto ongeval en brengt verder geen nakomelingen van betekenis voort.
Basko of the White Stars – Duitsland 28-07-1987 (bloedlijn 6) Vader: Blake Star von Eifeler Land (kleinzoon van Champion x Rani Von Finn) Moeder: Axenia von Wolfsblut
Van de overige Bloedlijnen zijn geen foto's beschikbaar Bloedlijn 3: Biene von Wolfsgehege Geb. 10-10-1983 – Duitsland Bloedlijn 4: Mona Kirby von Ronanke Geb. 04-05-1987 – Oostenrijk Bloedlijn 8: Panther vom Wolfsblut Geb. 11-02-1989 - Duitsland
This website was first launched in 1998 - If you have questions about the site or corrections, please mail the webmaster © Pride Webdesign 2016
next next previous previous
Het doel is bereikt en het ras is eindelijk erkend als Zwitserse Witte Herdershond. Het lijkt er op dat het gevecht rond deze hond eindelijk uitgevochten is. Maar niets is minder waar. In de niet FCI landen wordt het ras nog steeds niet erkend, wat enorme problemen opleverd voor de in- en export van de honden waardoor er een groot tekort aan nieuwe bloedlijnen ontstaat, zowel in de FCI landen als in de NIET FCI landen. In 2015, slechts een paar jaar na de definitieve erkenning verkeert het ras opnieuw in zwaar weer en moeten alle zeilen worden bijgezet om er voor te zorgen dat deze prachtige witte hond niet ten onder gaat aan de strenge FCI regels.
next next previous previous
WHITE SHEPHERD LIBRARY OF KIMBERLY’S PRIDE