Nieuwspagina

Raad van Beheer: Raadar december 2015

P

L

AN

VAN

A

ANPAK

Z

WITSERSE

W

IT

TE

H

E

RD

E

R

G

OEDG

EKE

U

R

D

Het Plan van Aanpak voor verbreding van de genenpool van de Zwitserse Witte Herder is onlangs goedgekeurd. Het geldt voor alle honden, dat wil zeggen alle dekaangiften van alle fokkers van dit ras. Het geldt dus niet alleen voor de fokkers die zijn aangesloten bij één van de drie rasverenigingen. In het kader van het project Fairfok werken wij aan gezonde (ras)honden. Een van de maatregelen uit Fairfok is het verbreden van de genenpoel. Verbreding van de genenpool kan onder meer door het toepassen van outcross (het inkruisen van een ander erkend hondenras) of door variëteitskruising (het kruisen van verschillende variëteiten van een ras). Voordat hiermee begonnen kan worden, moet eerst per ras een plan van aanpak ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarin staat beschreven hoe de kruising e.d. wordt uitgevoerd. Onlangs heeft de Raad van Beheer het plan van aanpak goedgekeurd voor de Zwitserse Witte Herder. In het plan zijn vier maatregelen opgenomen: • Het veilig stellen van de bestaande populatie. • Het registreren van importhonden. • Aankeuringen van look-alikes, waarbij de hond minimaal 12 maanden oud moet zijn. • Outcross, in de zin van het kruisen met een ander ras. In het plan van aanpak, dat al in werking is getreden, zijn de maatregelen nader uitgewerkt.

Kennel Club & SV Announcements

New Breed - White Swiss Shepherd Dog

The White Swiss Shepherd Dog will become the 219th pedigree dog breed recognised by the Kennel Club with effect from 1st October 2017. The breed will be classified in the Pstoral Group on the Imported Breed Register. The breed, as his name suggests, is a type of herding dog developed in Switzerland in the twentieth century. It comes in two coat types, medium-length and long-haired, and has an FCI breed standard since 2011. A Kennel Club breed standard is being developed and, when this is published, the breed will be able to be entered at Kennel Club licensed shows. The breed is only the ninth new breed to be recognised in the UK in nearly a decade.
OF KIMBERLY’S PRIDE - ZWITSERSE WITTE HERDER BIBLIOTHEEK
Nieuwsflits     Januari 2018: De 1e Aankeuring     van Lookalikes in Nederland.       
© 2016 Pride Webdesing. Zwitserse Witte Herder kennel 'Of Kimberly's Pride' - W.R. Tilstra - All rights reserved. Do not use or reproduce anything without permission