WITTE HERDER BIBLIOTHEEK OF KIMBERLY’S PRIDE

Hemangiosarcoma

Tekst cq vrije vertaling: Ruut Tisltra
Highlights

Ziekte en Gezondheid

This website was first launched in 1998 - If you have questions about the site or corrections, please mail the webmaster © Pride Webdesign 2016
Voorwoord: Arleen Ravanelli Bij ons thuis is het woord hemangiosarcoma erger dan vloeken. Tot vier keer werden we getroffen door dit type kanker bij onze honden, door beiden, tumor in de milt en tumor in het hart. Het is denk ik één van de meest voorkomende en verwoestende soorten van kanker bij honden en heeft al zoveel van ons aller honden getroffen dat hoogstwaarschijnlijk iedereen het hier met mij mee eens is. Genetische replicatie in relatie tot de formatie van Hemangiosarcoma. Update: Hoofd wetenschappelijk onderzoek: Dr. Jong Hyuk Kim, DVM, Pd.D, Universiteit van Minnesota. Aan de Universiteit van Minnesota is Dr. Kim belast met het onderzoek naar een genetische replicatie in relatie tot de formatie van Hemangiosarcoma. Genetische replicatie is het proces waarin DNA verdubbeld wordt. DNA-replicatie is nodig voor de celdeling (mitose). De replicatie begint op vaste plaatsen op het DNA, de zogenaamde 'origin of replication'. Onlangs heeft Dr. Kim een update gegeven van de gemaakte vorderingen van het onderzoek. Resultaat: Onderzoekers ontsluieren Genetische Replicatie van kwaadaardige (bloed)vaten verantwoordelijk voor de formatie van Hemangiosarcoma. Wat is Hemangiosarcoma In het kort gezegd is hemangiosarcoma een bloedtumor. Deze tumor bestaat uit abnormale bloedvaten-vormende cellen die uitgroeien tot gedesorganiseerde vasculaire weefsels. Hemangiosarcoma is een algemene, verwoestende ziekte bij honden en treft tienduizenden honden per jaar. Helaas is er geen objectieve test die het gedrag van deze tumoren kan voorspellen of als leidraad kan dienen bij eventuele behandeling of therapie. In feite is er geen effectieve behandeling voor deze aandoening! Samensmeltende genen In het project van Dr. Kim identificeerden de wetenschappelijk onderzoekers nieuwe gen mutaties in hemangiosarcoma bij honden, wat “samensmeltende genen” kan veroorzaken. Deze samengesmolten genen zelf zijn het resultaat van genetische vergissingen. Door deze genetische vergissingen worden delen van twee (of meer) verschillende genen, die normaal gesproken verblijven op verschillende locaties, te dicht bij elkaar gebracht en smelten dan samen. Signalen doorgegeven door deze samensmeltende genen dragen waarschijnlijk bij tot de ontwikkeling van Hemangiosarcoma en mogelijkerwijs tot de abnormale hoofdkenmerken van bloedvaten in deze tumoren. De resultaten van dit project tonen aan dat, hoewel geen twee hemangiosarcomas een gelijkwaardige samensmelting van genen hadden, er een thema was betreffende gen-typen en gen-functies die betrokken waren bij dit proces. Meer onderzoek Op dit moment proberen de onderzoekers te bepalen hoe deze verschillende samengesmolten genen het gedrag van Hemangiosarcoma aansturen, inbegrepen hun potentiele rol in therapeutische weerstand. Er zal meer onderzoek noodzakelijk zijn om het mechanisme dat de tendens voor deze genetische vergissingen aanstuurt, nauwkeurig te bepalen. Daarmee zullen wij in staat gesteld worden om effectievere behandelingen te beramen om de groei van deze tumoren te voorkomen of af te zwakken en de overlevingskansen van honden met Hemangiosarcoma te bevorderen. Gebruikte literatuur: Update wetenschappelijk onderzoek naar hemangiosarcoma. Dr. Jong Hyuk Kim, DVM, Pd.D, Universiteit van Minnesota.