Lovely White Shepherd roedel - Foto Jan Jongeneel

De Zwitserse Witte Herder Anno 2015

Tekening van Barbara Cooly / AWSA Nieuwsbrief juli 2013 - Amerika
De Witte Herder wereldwijd na de erkenning van de FCI In de landen die niet zijn aangesloten bij de FCI wordt de Witte Herder nog steeds geregistreerd als Duitse Herder. Het resultaat hiervan is dat er een splitsing is gekomen binnen eenzelfde ras, wat de fokbasis aanzienlijk versmalt. Sinds 2013 mogen de keurmeesters, aangesteld door de AKC en CKC, geen Witte Herders meer keuren, ook niet op de zogenoemde “Rare Breed” Shows Amerikaanse, Canadese en Australische fokkers doen wanhopige pogingen bij de betreffende Kennel Clubs hun honden aangekeurd en geregistreerd te krijgen als Zwitserse Witte Herder conform de FCI regels. Het lijkt er niet op dat er binnen afzienbare tijd enige verandering zal komen in de bestaande situatie en er sprake zal zijn van een erkenning van de huidige Duitse Herders kleur wit in deze landen.
In 2007, enkele jaren na de voorlopige FCI erkenning van de Zwitserse Witte Herder in 2002 geeft de FCI een circulaire uit waarin een aantal bepalinge staan waar de honden in de fokkerij aan moeten voldoen. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1 er , 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel :+32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : http: //www. f ci. b e Circular Circulaire 77/2007 21.06.2007 Zirkular Circular White Swiss Shepherd Dog (WSSD, 347) As the responsible country for the breed standard White Swiss Shepherd Dog (WSSD, standard 347), the SKG informs us of their concern regarding the current situation as far as the breeding of this breed and the issuing of pedigrees by some FCI member countries are concerned. We share their concern and observe that even after the recognition of the White Swiss Shepherd Dog (WSSD, standard 347) on 01.01.2003 (date of the official recognition), matings with non-purebred subjects (3 generations) from this breed continue to take place or that white German Shepherd Dogs with one or more coloured ancestor(s) are re-registered as WSSD. We remind all FCI member organisations and contract partners that they have to comply with the following : 1. White Swiss Shepherd Dogs (347) CANNOT be mated with white German Shepherd Dogs (GSD, standard 166) since they are two distinct breeds with different breed standards. In order to guarantee that both breeds are correctly separated, it is also important to respect what follows : 2. WSSD cannot be entered in the studbooks of this very breed if a part or all their ancestors (3 generations) were still registered, after 01.01.2003, as white German Shepherd Dogs. 3. It is not allowed to re-register as a WSSD (347) a dog which was registered as a white German Shepherd Dog (166) after 01.01.2003. 4. An accidental white German Shepherd Dogs (white puppy in a litter of German Shepherd Dogs) with one or more coloured ancestor(s) cannot be used for breeding as a WSSD nor can it be re-registered as a WSSD. Gezien het ras nog in een overgangsregeling zit en het van belang, en ten goede van het ras is om de export van honden uit niet FCI landen nog doorgang te laten vinden om zo het ras te voorzien van nieuwe bloedlijn geven meeste landen geven hieraan gee gehoor. In Duitsland worden de honden geregistreerd bij de VDH zonder vermelding van voorvaderen van de hond en zonder kennelnaam. Wel wordt er over het algemeen op gelet dat er op de stamboom van de te registreren hond slechts witte voorouders staan. Een enkele hond met gekleurde voorouders glipt er echter tussen door wat een doorn in het oog van een aantal mensen is. In 2013 stuurt de FCI een 2e circulaire, ditmaal om de aangesloten landen er op te wijzen dat de circulaire van 2007 gehandhaafd dient te worden: Circular / Circulaire / Zirkular / Circular : 32/2013 21/06/2013 WHITE SWISS SHEPHERD DOG (WSSD, 347) At the request of the Société Cynologique Suisse (SCS), parent organisation of the breed standard White Swiss Shepherd Dog (347), the FCI members and contract partners are reminded about the contents of our circular 77/2007 dated 21/06/2007 ENCLOSED, which all FCI members and contract partners must follow.
Het hek is van de dam en er volgt een ware klopjacht op zoek naar geïmporteerde honden met gekleurde voorouders op de stamboom en naar hun nakomelingen. Vooral de Amerikaanse reu Surfire’s Obi Wan Kinobi, een Amerikaanse reu uit gekleurde ouders en zijn nakomelingen moeten het hier ontgelden. Obi Wan heeft veel nakomelingen door heel Europa heen, wat maakt dat deze heksenjacht fatale gevolgen kan hebben voor de, toch al smalle, fokbasis van het ras. Maar niet alleen Obi en zijn naklomelingen, ook andere honden zullen dupe worden van deze “jacht” en dit besluit; om zo uiteindelijk het totale hondenbestand in Europa halveren. De Kennel Clubs van een aantal bij de FCI aangesloten landen, waaronder Nederland, besluit de circulaire letterlijk op te gaan volgen en sturen de Rasverenigingen een brief met deze aankondiging. In Nederland, na enkele wanhopige onderhandelingen van de Rasverenigingen met de RvB komt er en eerste en kort daarop een tweede uitstel dat wordt verleend tot 1 januari 2016.
2015 - De Zwitserse Witte Herder in zwaar weer Voor de zoveelste keer in de geschiedenis komt met dit besluit het ras in zwaar weer en gevreesd wordt dat dit het einde betekent van een gezonde fokkerij van deze - nog maar zo kort erkende - Zwitserse Witte Herdershond. De 3 Nederlandse Rasverenigingen RZWH, ZWHVN en NVBBS besluiten de handen ineen te slaan en bedenken een plan van aanpak om zo de Raad van Beheer te kunnen overtuigen van de noodzaak om iets te doen aan de ontstane nijpende situatie. Uit dit Plan van Aanpak blijkt opnieuw heel duidelijk hoe groot de mate van verwantschap is bij het Zwitserse Witte Herderras in Europa. Maar uiteindelijk na vele onderhandelingen en een goed Plan van Aanpak te hebben ingediend bij de Raad, komt het verlossende woord. De Raad van Beheer is overtuigd van de noodzaak om af te zien de strenge regels van de FCI op de letter na te leven en besluit om aan de circuleire van de FCI geen gevolg te geven. Ook het “PLAN VAN AANPAK”, bedoeld om de smalle fokbasis nieuw elan in te blazen wordt goed gekeurd en zal ingaan per 1 januari 1916. Van de Raad van Beheer: Raadar december 2015:

P

L

AN

VAN

A

ANPAK

Z

WITSERSE

W

IT

TE

H

E

RD

E

R

G

OEDG

EKE

U

R

D

Het Plan van Aanpak voor verbreding van de genenpool van de Zwitserse Witte Herder is onlangs goedgekeurd. Het geldt voor alle honden, dat wil zeggen alle dekaangiften van alle fokkers van dit ras. Het geldt dus niet alleen voor de fokkers die zijn aangesloten bij één van de drie rasverenigingen. In het kader van het project Fairfok werken wij aan gezonde (ras)honden. Een van de maatregelen uit Fairfok is het verbreden van de genenpoel. Verbreding van de genenpool kan onder meer door het toepassen van outcross (het inkruisen van een ander erkend hondenras) of door variëteitskruising (het kruisen van verschillende variëteiten van een ras). Voordat hiermee begonnen kan worden, moet eerst per ras een plan van aanpak ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarin staat beschreven hoe de kruising e.d. wordt uitgevoerd. Onlangs heeft de Raad van Beheer het plan van aanpak goedgekeurd voor de Zwitserse Witte Herder. In het plan zijn vier maatregelen opgenomen: • Het veilig stellen van de bestaande populatie. • Het registreren van importhonden. • Aankeuringen van look-alikes, waarbij de hond minimaal 12 maanden oud moet zijn. • Outcross, in de zin van het kruisen met een ander ras. In het plan van aanpak, dat al in werking is getreden, zijn de maatregelen nader uitgewerkt.
This website was first launched in 1998 - If you have questions about the site or corrections, please mail the webmaster © Pride Webdesign 2016
Surfire's Obi Wan Kinobi
next next previous previous
WITTE HERDER BIBLIOTHEEK OF KIMBERLY’S PRIDE
previous previous