White Swiss Shepherd Dogs since 1989 | Witte Herder Bibliotheek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                             Last Update: 04-01-2011

 

 
  Site Search
 
 

Friesland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit het venster om terug te keren - close the window to return

 

 

Dognames: It's all in the name
The names are selected by country, origine, language and/or meaning

De namen op deze pagina zijn zorgvuldig geselecteerd op land, taal en/of betekenis.

 

Friese namen

 

 

   Reuen: A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y                    Teven:  A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y

A: B: C: E: F: G:
Reuen

Aacht
Aaie
Aalke
Aalzen
Aan
Aandert
Abe
Aebe
Aege
Agge
Alger
Alke
Alle
Allert
Amele
Amme
Ammer
Amse
Amze
Andel
Ane
Ange
Anne
Ante
Arent
Asse
Atze
Auke
Auwert
Ave
Aye
Ayolt
Azing

Reuen

Baaf
Baak
Bake
Bale
Baling
Banne
Barend
Bauke
Beert
Beie
Beije
Beine
Beinte
Beintse
Beitse
Belt
Belte
Bende
Benke
Benne
Bennert
Berre
Bieter
Bindert
Binke
Binne
Binnert
Binte
Bintse
Bjinse
Blommert
Boaije
Boede

Reuen

Daam
Daerd
Dake
Damme
Date
Dene
Dibbelt
Diede
Dieuwe
Dije
Dimer
Ditmar
Ditmer
Djille
Djimmer
Djoere
Djurre
Doado
Doarus
Dob
Dobbe
Dodde
Doede
Doeds
Doeke
Doekele
Doekes
Doetse
Doke
Donke
Dooitzen
Douwe
Douke

Reuen

Eabbe
Eabe
Eatse
Eau
Eauwe
Ebbe
Ebbel
Ebbele
Ebbing
Ebe
Ebel
Eben
Ebert
Edde
Eddo
Eddou
Ede
Edse
Edsge
Eelke
Eemke
Eente
Eike
Eildert
Eildo
Eisbert
Eise
Eize
Eke
Ekke
Emme
Engel
Ette

Reuen

Faas
Fabe
Falke
Falle
Fedde
Feddo
Feije
Feike
Feio
Feite
Feitse
Felk
Felle
Femme
Fenne
Fetze
Fidde
Fiebe
Fiebke
Fimme
Finne
Focco
Fodde
Foek
Foeke
Fokke
Fokkele
Folke
Folkert
Fokkele
Folke
Folkert
Folmer

Reuen

Gaaie
Gaaitse
Gaatze
Gaauwe
Gabbe
Gabe
Gabke
Gade
Gaie
Gaike
Gaitse
Gale
Galke
Gantse
Garbrant
Garke
Garmt
Garrelt
Gart
Gatze
Gauke
Gelle
Gelmer
Gelt
Gepke
Gerbad
Gerben
Gerbrandt
Gerbren
Gerke
Gerlant
Gerlof
Germ

  Boeke
Boet
Bolke
Bonke
Borgert
Borke
Bouke
Brand
Brant
Bratte
Brecht
Brend
Brucht
Brn
Budde
Buwe

 
Doutzen
Drewes
Drys
Dubbelt
Duke
Duurt  
Fopke
Foppe
Fos
Fosse
Fouk
Fouke
Freerk
Frids
Fridse
Fries
Friso
Fryse
Frytsen
 
Germen
Gerre
Getse
Geurt
Gialt
Gibbe
Gilles
Girbe
Gisolt
Gjalt
Gjelt
Gjolt
Gjosse
Goaitzen
Goffe
Gofke
Gooitzen
Gouke
Gorrelt
Gorryt
Goslik
Gosling
Gosse
Gouke
Govert
Gradus
Gribbert
Grytsen
Gurbe
Gys
Teven

Aafke
Aagje
Aaie
Aamke
Abke
Adda
Aemke
Afke
Aja
Ajo
Alkje
Akke
Akse
Alyt
Amke
Ana
Amkje
Aske
Atke
Aukje

Teven

Baafke
Baeke
Baike
Bapke
Barka
Baukje
Beeuwke
Beike
Bente
Bensa
Berke
Bernou
Biene
Bientje
Bijke
Bijtske
Binske
Blijke
Boelke
Botje

Teven

Daatsje
Daetje
Datsje
Dautsen
Dedsje
Deikjen
Detje
Dette
Dibbrich
Didsje
Dielke
Dieuwke
Dimka
Dimme
Dine
Dirkje
Ditske
Djoekje
Djura
Doedke

Teven

Eabel
Eadske
Eakje
Eapke
Eardke
Eak
Echje
Edou
Edske
Eechje
Eefje
Eefke
Eelk
Eelke
Eekje
Eenske
Eesje
Eeske
Eia
Eibelien

Teven

Faemke
Falke
Falkje
Famke
Famkje
Fardau
Fardou
Feddau
Feia
Feikje
Feitsje
Fekje
Felta
Fem
Femke
Femkje
Femma
Fenje
Fenna
Fenneke

Teven

Gaaike
Gaaitske
Gaaske
Gaatske
Gabina
Gadau
Gaikje
Gaiske
Galia
Galske
Ganna
Garbrechje
Garbrichje
Gaukje
Gebbe
Geertje
Geesje
Geeske
Geisje
Geiske
Geitsje
Geke
Geldou

  Bouk
Boukje
Branda
Brecht
Brichje
Brnsje
Buwke


 
Doeie
Doet
Doete
Doetje
Doke
Doukje
Doutina
Douke
Dryske
Dfke
Duike
Dukke
Dula
 
Eida
Eifje
Eike
Ela
Eisje
Eiske
Eje
Eke
Ekje
Ekke
Elke
Emke
Epje
Epke
Eppe
Esje
Esse
Etke
Etske


 
Fennigje
Fenske
Fepke
Ferdau
Ferkau
Fetje
Feya
Feykje
Fijke
Foekje
Fogeltsje
Fokje
Fokkelina
Fokkelyn
Foline
Folkau
Foske
Framkje
Franke
Frauk
Fraukje
Frida
Frieke
Friese
Frieske
Frietsen
Frietske
Frisia
Fropkje
Frouk
Froukje
Frysia
Frytske
Fymke
Gelske
Gepke
Gerke
Gerkje
Gettje
Geurtje
Giet
Giske
Gjelke
Gjilke
Goaike
Goeske
Gofke
Goikje
Golda
Goukje
Graatske
Groukje
Gryt
Guertsje
Guikje
Gysje 

   Reuen: A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y                      Teven:  A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y

H: I: J: K: L: M:
Reuen

Haaie
Haan
Haaye
Habbe
Habe
Haije
Haike
Haiko
Haite
Haitsen
Haitze
Halbe
Halke
Halver
Hamke
Hamme
Hanke
Hanne
Harich
Haring
Harke
Harm
Harmen
Harnt
Harre
Hassel
Hatse
Hatte
Hauk
Hauke
Haye
Hayo
Hebbe

Reuen

Ibbe
Ibbo
Ibe
Ibele
Ibo
Ico
Idde
Ids
Idse
Idsert
Idsge
Idso
Ieb
Iebe
Ief
Iege
Ielde
Ieldert
Ielke
Ieme
Iemke
Iene
Iense
Ienske
Iente
Iepe
Iepke
Ieske
Iete
Ietsen
Ietze
Ige
Igge

Reuen

Jaak
Jabik
Jaep
Jaitse
Jaitze
Jakele
Jakkel
Jakkele
Jaldert
Jalke
Jalle
Jane
Janke
Jannes
Japik
Japke
Jappe
Jappy
Jarich
Jaring
Jarn
Jarre
Jaucke
Jauwcke
Jebbe
Jebbele
Jeike
Jelbe
Jelger
Jelke
Jelle
Jellert
Jellis

Reuen

Kaai
Kaaie
Kaay
Kaei
Kaeije
Kaije
Kanter
Kars
Karst
Karsten
Kei
Keie
Keijen
Keimpe
Kempe
Kerst
Kije
Klaes
Klees
Kleis
Klies
Knelis
Knillis
Kobus
Koop
Kors
Kreel
Krelis
Krine
Krist
Kryn
Kryst
Kunne

Reuen

Laas
Laaske
Laauwe
Lamke
Lammert
Lau
Leauke
Leauwe
Lebbe
Lebbert
Leffert
Lemke
Lemme
Lense
Leuke
Libbe
Liebe
Liekele
Lieme
Liepe
Liepke
Lijkle
Limke
Lindert
Linse
Liouke
Loebert
Loeke
Loepke
Loetse
Loewert
Lokke
Lolke

Reuen

Maak
Maas
Maiko
Maino
Makke
Malle
Mame
Mamme
Manne
Marten
Martsen
Maurus
Maze
Meelke
Meense
Meente
Mees
Meijne
Meile
Meilom
Meindert
Meine
Meinse
Meinte
Meintse
Meinze
Melcher
Melle
Mellom
Mendert
Mene
Menke
Menkes

Hebbele
Hebe
Hedde
Hedse
Hedser
Hedzer
Heie
Heik
Heike
Heine
Heinte
Heintse
Heite
Heitse
Helke
Helle
Hemke
Hemme
Henke
Henne
Henning
Hente
Hepke
Herk
Herke
Herro
Herryt
Igo
Igram
IJde
IJdo
Ike
Ikele
Illand
Ime
Imke
Imme
Imte
Inke
Inne
Inse
Inte
Inze
Ipe
Ipke
Ipko
Ippe
Ise
Ite
Its
Itte


 
Jelmer
Jelske
Jelte
Jeltse
Jemke
Jemme
Jenk
Jenke
Jenne
Jense
Jente
Jentse
Jepke
Jeppe
Jerke
Jerre
Jerrel
Jerryt
Jetse
Jette
Jetze
Jibbele
Jidse
Jiebele
Jiedsk
Jieldert
Jielke
  Lolle
Lou
Louke
Louwe
Lub
Lubbe
Lubbelt
Ludde
Lude
Ludse
Ludser
Luidzen
Lumen
Lupke
Luppe
Lutsen
Lutsjen
Lutte
Luwe
Lykle
Lymke

 
Menne
Mennelt
Mennert
Mense
Mente
Merk
Merte
Merten
Metse
Mette
Mewes
Mient
Mile
Mindert
Mink
Minne
Minnelt
Minnert
Minze
Moene
Moense
Molle
Momme
Murk
Mynke
Mynne
Mynt
Hessel
Heymen
Hibbe
Hidde
Hidzert
Hielke
Hillebrand
Himke
Himme
Hinke
Hipke
Hipker
Hippe
Hiske
Hjerke
Hobbe
Hoeie
Hoeke
Hoite
Hokke
Holbe
Holke
Homme
Hoppe
Hotse
Hotzen
Houke
Houwe
Hoyte
Huge
Huike
Hylke
Hymke


 
  Jiemke
Jiepe
Jildert
Jilke
Jille
Jilt
Jimke
Jimme
Jimte
Jinke
Jinne
Jinse
Jinte
Jippe
Jiske
Jisse
Jits
Jitse
Jitze
Jobbe
Jocke
Jodsert
Joeke
Jolbe
Joldert
Jolke
Jolle
Jolling
Jolmer
Jolt
Joppe
Jorke
Jorn
Jorn
Jornt
Jorre
Jorren
Jorryt
Jotte
Joucke
Jouke
Jouwe
Jouwert
Jubbe
Juerd
Jurre
Jurren
Jurryt
     
Teven

Haafje
Haaike
Haaitske
Haaske
Haefje
Haga
Haitske
Hakke
Halina
Hanke
Hante
Harmke
Hauke
Haukje
Heike
Heikje
Heske
Hidzera
Hilke
Himkje
Hinke
Hinte
Hiske
Hobke
Hoeikje
Hotske
Hotty
Houk
Houke
Houkje
Houtsje
Hoytie
Hchje
Huyt
Hyke
Hylkje

Teven

Ibel
Ibelina
Ibich
Idsje
Idske
Idskia
Idskje
Idzerdina
Iedke
Iedsje
Iedske
Iefje
Iefke
Iek
Ieke
Iekje
Iemke
Iepje
Iepkje
Iepkyn
Ieske
Ieta
Ietie
Ifina
IJske
Ika
Ilke
Imke
Imka
Imma
Inke
Inne
Insine
Ipelina
Iske
Ite

Teven

Jaai
Jaaike
Jaan
Jaay
Jaey
Jabikje
Jakke
Janka
Janke
Jankele
Janne
Jans
Jantsen
Jap
Japke
Jappe
Jardina
Jaukje
Jebina
Jeldau
Jeldou
Jelma
Jelleke
Jeltje
Jenske
Jente
Jepke
Jeppe
Jeska
Jesine
Jidske
Jieke
Jikke
Jikkie
Jinke
Jisselien

Teven

Kaak
Keartsje
Kanne
Karstje
Keesje
Keie
Keije
Keke
Kekke
Kenau
Kennau
Kennie
Kike
Kinge
Kjille
Klaasje
Klaaske
Klas
Klaske
Klazina
Kleiske
Kneliske
Knierke
Kniertsje
Kommertsje
Koopje
Koopke
Korsje
Krynke
Kuintje
Kune
Kunke
Kunna
Kunne
Kunske
Kunskje

Teven

Laanke
Laaske
Laatske
Lamke
Lamkje
Lammy
Lampke
Lampkje
Lauke
Laukje
Leeuwke
Leike
Leinkje
Lemke
Lemkje
Lemme
Leuk
Leukje
Libbichje
Libbrich
Libeltsje
Liebe
Liefke
Liepke
Likje
Limke
Linke
Linske
Lobke
Loekje
Loepke
Lokje
Lokke
Lolkje
Lotje
Louke

Teven

Maachje
Maagje
Maai
Maaik
Maaike
Maart
Maartsje
Maaske
Maat
Maika
Maike
Manna
Mapke
Marchje
Marte
Martsen
Matty
Mayke
Meekje
Meena
Meike
Meinke
Meinou
Meins
Meinske
Meisje
Meke
Mekka
Mena
Menke
Menna
Menolda
Menta
Mensina
Menskje
Metta

  Iteke
Itsje
Itske
Itty
Ity
Ivessa
 
Jitske
Joeke
Jolke
Joukje
Jourika
Jutte
 

 

 

 

 

 

 

Loukje
Louwra
Lubke
Ludou
Ludse
Lukke
Lukstra
Lumke
Lupke
Lutsje
Lutske
Lyke
Lymke
Lyp
Lypje
Mette
Mettina
Meyke
Miene
Mijke
Mijnke
Minke
Moed
Monske
Muike
Munde
Murkje
Mykje
Mynke
Mysje

   Reuen: A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y                     Teven:  A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y

N: O: P: R: S: T:
Reuen

Naan
Naen
Nalle
Name
Namke
Namme
Nammele
Nanne
Nanning
Narde
Nardus
Neeldert
Neers
Nelis
Nenne
Nikele
Ninge
Nisse
Nittert
Noele
Nolle
Nomme
Nykle
Nys


 

Reuen

Oade
Oat
Obbe
Obe
Odde
Oebe
Oebel
Oebele
Oeds
Oedse
Oege
Oeke
Oene
Oepe
Oepke
Ofke
Okke
Olfert
Olgert
Olke
Olle
Olrik
Onke
Onne
Otte
Otter
Ouke
Outger
Ourens
Ouwert


 

 

Reuen

Pabbe
Pabe
Pabus
Palle
Pals
Panne
P
Peer
Peie
Peke
Pelle
Pibe
Pico
Piebe
Pier
Pierke
Pimke
Pinne
Pipe
Piter
Pom
Pomme
Pypke
Pyt
Pyter

 

Reuen

Ramke
Rapke
Rauke
Rauwerd
Redlef
Reed
Reelf
Reemt
Reen
Reense
Reid
Reider
Reie
Reier
Reijer
Reimer
Rein
Reiner
Reink
Reinse
Reitze
Remke
Remme
Remmelt
Rempe
Rempt
Remse
Renger
Renke
Renko
Rennen
Rense
Renze
Richt
Ridzerd
Riemer
Rienk
Rinke
Rinse
Rintje
Ritske
Ritso
Roef
Roemer
Romke
Rommelt
Rouke
Rudmer
Ryk
Ryn
Rypke
Ryt
Rytse

 

Reuen

Sabe
Sacco
Saco
Sake
Sakele
Sale
Salco
Saling
Salke
Salling
Salves
Samme
Sanne
Sape
Sappe
Sarre
Scato
Schelte
Sebald
Sebe
Seger
Semke
Sepke
Seppe
Siard
Sibbe
Sibbelt
Sibe
Sibert
Sibke
Sibolt
Sibrant
Sibren
Sicco
Sido
Siebe
Siebren
Siedse
Sieger
Sieme
Siemen
Sietse
Sietze
Simke
Simme
Sipe
Sipke
Sippe
Sippo
Sisse
Sirik
Sjamme
Sjerk
Sjerp
Sjibbe
Sjobbe
Sjoege
Sjoek
Sjoerd
Sjouke
Skate
Skelte
Skolte
Skoute
Solke
Solko
Stado
Stipe
Stoffel
Syb
Sybe
Sybren
Sypke
Sytso
Sytze

Reuen

Taab
Taad
Taaie
Taakle
Taan
Taatse
Tabbe
Tabe
Tade
Taede
Taeije
Taeke
Taike
Take
Takele
Taling
Talke
Tamme
Tammo
Teadze
Teake
Tebbe
Tedde
Teeuw
Teeuwis
Teije
Temme
Terke
Terkel
Tesse
Tetse
Tette
Teunis
Theije
Thys
Tibbe
Tibo
Tiemen
Ties
Tieze
Tije
Tjabbe
Tjabbo
Tjadduwe
Tjacco
Tjalle
Tjalling
Tjebbe
Tjibbe
Tjipke
Tjitze
Tonke
Toppe
Tsjakko
Tsjep
Twirre
Tybe
Tybo
Tymon
Tys 

Teven

Namke
Namkje
Nana
Nank
Nanke
Nanna
Nanneke
Nantea
Nantje
Neel
Neelke
Neesje
Neke
Nemke
Nenke
Nenna
Nenske
Nienke
Nine
Ningetje
Ninke
Niske
Nite
Njeentske
Njentske
Noen
Nolke
Nonke
Nutsje
Nynke
 

 

Teven

Oabeltje
Oatske
Obbichje
Obbodina
Oberta
Obkje
Obtsje
Oda
Oebeltsje
Oebke
Oechje
Oeda
Oedske
Oekje
Oenke
Oenske
Oepkje
Oetje
Oetske
Ofje
Ofke
Oke
Okje
Olda
Ona
Oobje
Oobke
Ootske
Orseltje
Ortilia
Osseltsje
Otke
Otsje
Otske
Ouda
Oukje
 

Teven

Paabke
Palske
Peark
Pebeke
Peebke
Peekje
Peke
Perkje
Pibbe
Pieke
Pierke
Pietje
Pietsje
Pietske
Piety
Pjerkje
Pjirkje
Pleun
Pleuntsje
Poai
Poike
Popje
Popka
Popke
Pomme
Pykje
Pytsje

  

Teven

Raeukje
Raukje
Raindsje
Ramkje
Reekje
Reena
Reentse
Reidske
Reierke
Reidske
Reierke
Reilfke
Reina
Reinanke
Reinske
Reintje
Reitske
Reka
Remke
Renske
Renza
Reontske
Richtje
Riemke
Rigje
Rimke
Rinske
Riske
Rixt
Roefke
Romke
Roukje
Rykje
Rymke
Rymme
Rynke 
 

Teven

Saak
Saakje
Saap
Saapje
Saapke
Saaske
Salina
Salsine
Sanderijn
Sanne
Sante
Santien
Sapke
Sapkje
Sasje
Saske
Satske
Scheltine
Sebina
Seia
Seija
Selle
Semke
Senske
Sepke
Sepkje
Seyna
Sibbila
Sibrich
Sibrine
Sibyn
Siedske
Sieke
Siemie
Siemke
Siepie
Siepka
Sieske
Sietske
Sika
Sike
Silke
Sille
Simke
Sipita
Sipje
Sipke
Sippina
Sippy
Sipy
Sjerpje
Sjoerdje
Sjoukje
Suske
Swaantje
Swetta
Swobke
Sybine
Sybkje
Syka
Sykje
Symke
Syp
Sypje
Sypka
Sypke
Sypkje
Syts
Sytske

Teven

Taabke
Taaike
Tabke
Talke
Tallina
Tamke
Tamma
Tammochina
Tammy
Tampa
Tebbe
Tedde
Teetske
Tegge
Tekla
Temke
Teske
Tettje
Tetty
Tialda
Tialda
Tjalie
Tjally
Tjarda
Tjebby
Tjieke
Tjikke
Tjitske
Tsjapkina
Tsjib
Tsjip
Tsjipke
Tsjomke
Tunke
Tunniske
Tyske
 

   Reuen: A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y                    Teven:  A t/m G | H t/m M | N t/m T | U t/m Y

U: V: W: W: Y:  
Reuen

Ubbe
Ubbel
Ubbele
Ude
Uffe
Uffert
Ufke
Uge
Uilke
Uitze
Uitzen
Uke
Ulbe
Ulbert
Uldrik
Ulert
Ulfer
Ulfert
Ulke
Ultse
Umme
Unke
Upke
Utsen

Teven

Ufke
Uilkje
Uiltje
Uke
Ukedien
Ukedyn
Ukelyn
Ukje
Ukke
Ukky
Ulke
Ulkje
Ulco
Ulky
Ulrike
Una
Uneke
Ursel
Utske
Uulkje
Uwkje

 

Reuen

Volmer
Volker

Teven

Velta
Volkje
Vrode
Vroede
Vrouke
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuen

Waaie
Waalke
Waander
Wabbe
Wadse
Waie
Waldo
Waling
Walke
Walle
Walling
Walt
Wander
Ward
Watse
Webbe
Webke
Wedse
Weijer
Wendel
Wepke
Wepko
Wessel
Wester
Wiard
Wibe
Wibo
Wibout
Wicher
Wiebe
Wieger
Wierd
Wietse
Wigge
Wikke
Wisse
Witte
Witze
Wobbe
Wobke
Woppe
Wouke
Wubbe
Wubbo
Wybe
Wybke
Wybren
Wygge
Wygko
Wynse
Wytze

Teven

Waapke
Waatske
Wabke
Walda
Wallina
Wapke
Watselina
Watske
Weike
Weitske
Weja
Wekke
Wemelina
Wepke
Weske
Wessel
Weytske
Wia
Wibbe
Wibbelina
Wibrich
Wieke
Wiepke
Wietske
Wijda
Wijna
Winanda
Winke
Wiona
Wipy
Wiske
Wiskia
Wisse
Wobbe
Wobbel
Wobbelina
Wobbelyn
Wolda
Wopke
Wouda
Woutsje
Woudy
Wubbina
Wubby
Wubke
Wya
Wyke
Wypkeline
Wyneke
Wynse
Wytske

Reuen

Ybo
Yco
Yde
Ydes
Yep
Yeppe
Yf
Ygram
Yke
Ykle
Ymbert
Yme
Ymke
Ymte
Ynse
Ynske
Ynso
Ynte
Ynto
Yntsen
Yntze
Ynzo
Yoppe
Ypke
Ys
Ysbert
Ysbrn
Ysbrand
Ysbrant
Ytse
Ytze
Yvo
Ywo

 

Teven

Yarda
Ybeltje
Yda
Yeb
Yma
Ymka
Ymke
Yke
Ykelien
Ykke
Yldau
Ynke
Ynschje
Ypelina
Ypie
Ypje
Ypke
Ysbertsje
Ysbrantsje
Ysje
Ytke
Ytje
Ytsje
Ytske 

 

 

 

 

Copyright 1989-2008 'Of Kimberly's Pride' - W.R. Tilstra-Kocx - All rights reserved.
Do not use or reproduce anything without permission